Kunskapsprojekt

Tillväxtpolitiken står inför flera stora utmaningar. Våra kunskapsprojekt bidrar med kunskap och rekommendationer som kan bidra till att effektivisera, utveckla och ompröva politiken för att möta dessa utmaningar.

Pågående projekt

Hållbar tillväxt

En av de största utmaningarna för tillväxtpolitiken är att tillväxten ska vara hållbar. Forskning och innovation har en viktig roll i regeringens strategi för omställningen till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Stora delar av näringslivet behöver ändra hur de producerar och hur de bedriver sin verksamhet.

Hela landet ska växa

Urbaniseringen är en utmaning för politikens ambition att få hela landet att växa. Forskning visar att urbana miljöer är de mest innovativa. De drar till sig de duktigaste studenterna och företagen är mer produktiva i dessa miljöer. Vissa forskare förespråkar därför att staten borde underlätta individers tillgång till städerna.

Kompetensförsörjning

Humankapitalet blir allt viktigare i nya tekniker vilket ställer stora krav på kompetensväxling. Samtidigt är det hård konkurrens om de mest kunniga. Tillväxtanalys analyserar vilka kompetenser som behövs i framtiden till följd av digitaliseringen och ökat fokus på kunskapsintensiv verksamhet. Vi tittar också på hur tillgången till utbildningar som svarar upp mot framtidens krav ser ut och på statens och företagens roll för att stärka arbetskraftens kompetens.

En potentiellt avtagande globalisering

En negativ trend är att utvecklingen mot ökad internationell integration och handel avtar och till viss del har gått bakåt. Forskarna är överens om att avregleringar och handelsavtal har gynnat tillväxten i de allra flesta länder, inte minst i Sverige. Samtidigt har utvecklingen inneburit stora omfördelningar mellan grupper i olika länder.

Genomförda projekt

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret