Forskning och utveckling i internationella företag

Statistiken visar omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs inom de största svenskägda koncernerna, i Sverige och utomlands. Den visar också samtliga internationella företags FoU i Sverige. Redovisningen publiceras vartannat år.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev