Preliminär veckostatistik av konkurser

Under juli gör vi ett uppehåll i veckorapporteringen. Vi återkommer i augusti.

Som officiell statistikansvarig myndighet för konkurser publicerar vi vanligtvis data per månad, kvartal och år. För att möta önskemålen om tätare rapportering under Coronakrisen publicerar vi sedan i mars veckosvis data varje helgfri fredag. Vid fredagar som infaller på en helgdag publicerar vi statistiken närmast kommande arbetsvardag. Obsservera att veckostatistiken är preliminär.

Reviderad konkursstatistik

Efter uppföljning av vår preliminära veckostatistik har vi identifierat felaktigheter i statistiken för för april månads senaste tre veckor. Felaktigeter som nu har korrigerats.

Har du frågor om statistiken är du välkommen att kontakta ansvarig chef Peter Frykblom på 010-447 44 26.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev