Nystartade företag

Här hittar du statistik som visar tillkomsten av nya företag inom olika regioner och näringsgrenar.

Nystartade företag

Statistiken över nystartade företag redovisar antalet nya företag som startat varje kvartal och varje år. I siffrorna ingår också enskilda näringsidkare utan namnskyddat firmanamn. Statistiken omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna omfattar alltså inte alla nyregistrerade företag, för den typen av statistik hänvisar vi till Bolagsverket.

Uppföljning av nystartade företag

Rapporterna med uppföljningsstatistik visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start. Uppföljningen belyser skillnader i överlevnad för olika näringsgrenar och regioner. Den visar på attityder till att utöka verksamheten och olika hinder för tillväxt. Undersökningen genomförs vartannat år.

Har du frågor?

Kontakta Lars Sundell, statistiker
lars.sundell@tillvaxtanalys.se, 010-447 44 36

Logotyp Sveriges officiella statistik
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev