Officiell näringslivsstatistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för officiell statistik inom områdena nystartade företag, konkurser och internationella företag. Vi har också ansvar för uppföljning av statligt stöd till näringslivet och riskkapitalstatistik för Sverige.

Vi publicerar regelbundet färska rapporter om de nystartade företagen och konkurserna i Sverige. Varje år publicerar vi mer analyserande statistikredovisningar om Sveriges nystartade företag, konkurser, internationella företag och riskkapitalinvesteringar. Nederst på sidan hittar du föreskrifterna för den officiella statistiken. Här finns bland annat uppgifter om när, var och hur den officiella statistiken ska lämnas.

Sveriges officiella statistik logotyp
Vy från ovan över svensk småstad

 

Gällande föreskrifter

MTFS 2018:2

Föreskrift om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag inklusive bilaga Pdf, 214.2 kB.

MTFS 2018:1

Föreskrift om upphävande av föreskrifter om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag, MTFS 2009:2 Pdf, 21 kB.

MTFS 2016:2

Föreskrift om lämnande av uppgifter om statligt stöd Pdf, 526.2 kB.

MTFS 2016:1

Föreskrift om upphävande av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 525.9 kB.

MTFS 2011:2

Föreskrift om upphävande av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift om uppgifter till statistik om nystartade företag, MTFS 2009:4 Pdf, 15.8 kB.

MTFS 2010:1

Föreskrifter om uppgifter till statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet Pdf, 115.7 kB.

MTFS 2009:1

Föreskrifter om uppgifter till statistik om utlandsägda företag, inkl bilagor Pdf, 205.4 kB.


Upphävda föreskrifter

MTFS 2016:3

Föreskrift om ändring av föreskrift om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag, MTFS 2009:2 Pdf, 322 kB.

MTFS 2012:1

Föreskrift om ändring i Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift (MTFS 2009:3) om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 18.7 kB.

MTFS 2011:1

Föreskrift om ändring i Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift (MTFS 2009:3) om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 18 kB.

MTFS 2009:4

Föreskrifter om uppgifter till statistik om nystartade företag Pdf, 226 kB.

MTFS 2009:3

Föreskrifter om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 34 kB.

MTFS 2009:2

Föreskrifter om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag Pdf, 214.7 kB. 


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev