Seminarier

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra kommande seminarier. Du hittar också tillgänglig dokumentation från tidigare seminarier.

Seminarium 15/6

Webbinarium: Uppföljning och utvärdering av pandemistöden till svenskt näringsliv

Hur har olika länder riggat näringslivsstödet under corona – likheter och skillnader? Välkommen till en första återrapportering av vårt regeringsuppdrag där vi så långt det är möjligt följer upp de nationella coronastöden riktade till näringslivet. Vi ger dig en exklusiv presentation av de första delrapporterna i uppdraget.

Läs mer och anmäl dig här
Splash ikon för bakgrund på datum
15
juni
Herobild

Genomförda seminarier

Seminarium 29/5

Webinar om kompetensbehov för att klara den digitala strukturomvandlingen

Paneldiskussion mellan Irene Ek från Tillväxtanalys, Johan Eriksson från Google och Anders Söderholm från Universitetskanslerämbetet.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
29
maj
Herobild
Seminarium 3/12

Webbinarium: Vad kan näringspolitiken lära av årets ekonomipris till Alfred Nobels minne?

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne tilldelas Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat. Deras upptäckter har stor betydelse för flera viktiga ämnen inom näringspolitiken, bland annat den gröna omställningen, introduktionen av femte generationens mobilnät (5G) och för hållbar upphandling.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
3
december
Herobild
Seminarium 10/12

Regionala skillnader i produktivitet och pendlingens roll för att knyta samman stad och land

Den 10 december presenterade vi våra slutsatser av ett kunskapsprojekt där vi studerat regioners produktivitetsfördelar och hur arbetskraftens pendling kan bidra till att sprida större städers produktivitetsvinster till omgivande mindre orter. För att bredda perspektiven på våra frågeställningar bjöd vi in Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH och professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan Jönköping, och Sverker Lindblad, ämnesråd vid näringsdepartementet och huvudsekreterare i den nyligen avslutade parlamentariska Kommunutredningen.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
10
december
Herobild
Seminarium 2/3

Webbinarium: Under ytan – erfarenheter och lärdomar från fyra investeringsprocesser

Hur landar man en 35 miljarders industriinvestering i Västerbotten? Vad krävs för att locka en dansk upplevelsekoncern att etablera sig i det historiskt industritunga Motala? Hur går det till när ett indiskt företag köper upp delar av Volvo IT? Hur får vi redan etablerade företag att vilja stanna kvar i landet och fortsätta investera?

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
2
mars
Herobild
Seminarium 17/3

Webbinarium: Pandemins effekter på internationella leveranser

Vad kan vi förvänta oss post-corona? Den globala pandemin har nu fyllt ett år. Under vårens seminarieserie bjuder vi in dig till framåtblickande diskussioner om de ekonomiska konsekvenserna i spåren av pandemin; hur har ekonomin och dess beståndsdelar påverkats, vad lägger vi bakom oss, vad är bestående och vad kan vi förvänta oss framöver?

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
17
mars
Herobild
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev