Seminarier

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra kommande seminarier. Du hittar också tillgänglig dokumentation från tidigare seminarier.

Seminarium 23/8

Hur kan svensk klimatpolitik bli mer kostnadseffektiv?

Är det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv nationell klimatpolitik? Hur samspelar de nationella målen med mål på EU-nivå och globalt? Och på vilket sätt skulle skogs- och marksektorn kunna bidra till en kostnadseffektiv klimatomställning?

Läs mer och anslut dig till webbinariet
Splash ikon för bakgrund på datum
23
augusti
Herobild

Genomförda seminarier

Seminarium 19/5

Webbinarium: Utmaningar vid reglering av innovation – möjliga policyåtgärder

Välkommen till en presentation och diskussion om hur regelsystemen ska hinna med att hantera den snabba teknikutvecklingen i form av exempelvis AI, drönare, genteknik och självkörande bilar.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
19
maj
Herobild
Seminarium 22/3

Webbinarium: Effekter av elektrifiering och europeisering av elmarknaden

Välkommen till ett seminarium om konsekvenserna av elektrifiering och europeisering av elmarknaden i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tillväxtanalys har studerat konsekvenserna av elektrifiering och europeisering av elmarknaden i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett underordnat syfte är att diskutera statens roll i detta sammanhang. Bör staten stödja, och i så fall hur, elintensiv verksamhet i framtiden? Studien presenteras av Bengt Kriström, Runar Brännlund, Tommy Lundgren som är några av rapportförfattarna.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
22
mars
Herobild
Seminarium 1/2

Webbinarium: Pandemistödens utformning, utveckling och avveckling

Pandemin har drabbat företag och branscher olika hårt. Vi tittar på om de har haft samma möjligheter att ta del av stöden. Vi tittar också på hur omvärlden förbereder avveckling och utvärdering av sina stöd. Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar tre nya rapporter. Presentationen är en del av vårt pågående regeringsuppdrag att utvärdera pandemistödens effekter på svenskt näringsliv.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
1
februari
Herobild
Seminarium 5/10

Webbinarium: Klimatpolitik för innovativa lösningar?

Välkommen till en spännande diskussion om huruvida vi har en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar. Deltar gör Thomas Pettersson Westerberg, Tillväxtanalys, Marlene Burwick, riksdagsledamot (S), Rickard Nordin, riksdagsledamot (C), Anne Essehag, Ramboll och Per Löfgren, Tyréns.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
5
oktober
Herobild
Seminarium 27/9

Webbinarium: Betyder höga ESG-värden större motståndskraft?

Trots att ESG-värderingar inte är ett träffsäkert mått på hur hållbart ett företag är uppfattas höga värden som en investeringssignal. Vi har tittat närmare på hur ESG-presterarna klarade coronapandemins inledande börsfall bättre och vad beror det på. Välkommen till en spännande diskussion om resultaten av vår studie om ESG-presterarna.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
27
september
Herobild
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev