Herobild

Digital mognad i svenska företag

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Vad är det egentligen som sker? Och hur långt har vi kommit?

Under seminariet presenterade resultaten studien Företagens digitala mognad - hur svenska företag i olika sektorer, företagsstorlekar och regioner presterar i tre internationella mognadsindex.

Medverkande

  • Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör IT & Telekomföretagen
  • Susanna Jansson, Departementssekreterare Näringsdepartementet
  • Patricia Kempff, Näringspolitisk chef Teknikföretagen
  • Joakim Wernberg, Forskningsledare Entreprenörsskapsforum
  • Irene Ek, Projektledare och analytiker Tillväxtanalys
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev