Herobild

Webinar om de multinationella företagens roll och effekter för svenskt näringsliv

Vilka effekter har de multinationella företagen på svenskt näringsliv? Vi presenterar och diskuterar resultaten från vårt senaste kunskapsprojekt under ett webinar.

De multinationella företagen har en dominerande ställning i svenskt näringsliv. De sysselsätter 40 procent av alla anställda i näringslivet och nästan 70 procent i industrin. I vårt senaste kunskapsprojekt har vi tittat närmare på ökningen av dotterföretagens verksamheter utomlands, utländska uppköp av svenska företag och bilaterala investeringsavtal. Hur påverkar dessa faktorer svenskt näringsliv och vilka implikationer har detta på näringspolitiken?

Varmt välkommen att ta del av resultaten och följa diskussionerna via vårt webinar.

Anmäl dig här

 

  • Välkommen, Peter Frykblom, avdelningschef Tillväxtanalys
  • Presenation av projektet De multinationella företagens roll och effekter för svenskt näringsliv, Pär Hansson, projektledare och analytiker Tillväxtanalys
  • Paneldiskussion där Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet och Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola, delar med sig av sina perspektiv.
  • Frågor
  • Sammanfattning av Peter Frykblom

Läs mer om kunskapsprojektet

Frågor om projektet?

Kontakta Pär Hansson

 

Frågor om webinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev