Herobild

Regionala skillnader i produktivitet och pendlingens roll för att knyta samman stad och land

Vi presenterar våra slutsatser av ett kunskapsprojekt där vi studerat regioners produktivitetsfördelar och hur arbetskraftens pendling kan bidra till att sprida större städers produktivitetsvinster till omgivande mindre orter.

För att bredda perspektiven på våra frågeställningar har vi bjudit in Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH och professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan Jönköping, och Sverker Lindblad, ämnesråd vid näringsdepartementet och huvudsekreterare i den nyligen avslutade parlamentariska Kommunutredningen.

Seminariet leds av Håkan Gadd, chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar vid Tillväxtanalys.

Program

  • Tillväxtanalys generaldirektör Sverker Härd hälsar välkommen
  • Kent Eliasson, analytiker vid Tillväxtanalys, presenterar kunskapsprojektets huvudsakliga resultat
  • Hans Westlund och Sverker Lindblad delar med sig av sina perspektiv
  • Frågestund
  • Håkan Gadd avslutar seminariet


Varmt välkommen!

Anmälan är stängd. Har du missat att anmäla dig, kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys.


Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev