Herobild

Hur kan svensk klimatpolitik bli mer kostnadseffektiv?

Är det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv nationell klimatpolitik? Hur samspelar de nationella målen med mål på EU-nivå och globalt? Och på vilket sätt skulle skogs- och marksektorn kunna bidra till en kostnadseffektiv klimatomställning?

Den 23 augusti bjuder Tillväxtanalys in till ett seminarium för att diskutera den svenska klimatpolitiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I samband med seminariet släpper vi också rapporten ”Mål och medel i klimatpolitiken”.

Rapporten är skriven av bland andra Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet, på uppdrag av Tillväxtanalys. Rapporten fungerar som ett underlag i myndighetens arbete med att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Länk till annan webbplats.

I rapporten lyfter författarna fram en rad förslag som kan bidra till att Sverige når klimatmålen till en för samhället lägre kostnad. Bland annat förslås att den svenska klimatpolitiken bör fokusera än mer på samarbete med andra länder samt harmonisera mer med EU:s uppsatta mål.

Vi avslutar seminariet med ett panelsamtal med inbjudna gäster.

Välkommen att delta på plats eller digitalt!

Medverkande

Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet
Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Thomas Pettersson Westberg, avdelningschef Tillväxtanalys

I uppdaterar programmet löpande.

Frågor om seminariet?

Kontakta Thomas G Pettersson Westerberg

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev