Herobild

Webbinarium: Svensk fintech

Antalet fintechföretag växer snabbt och nya aktörer utmanar de etablerade finansiella företagen. I en unik studie har Tillväxtanalys analyserat innovationskraften i den svenska fintechsektorn och tagit fram förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap.

Moderator: Peter Svensson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Program

Agenda:

  • 14.00 Välkomna – Sverker Härd, Tillväxtanalys generaldirektör
  • 14.10 Eva Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys, presenterar rapporten Svensk fintech
  • 14.30 – 15.10 Paneldiskussion och synpunkter på Tillväxtanalys rapport: Anders Norlin, Findec, Louise Grabo, Swedish Fintech, Per Nordkvist, Finansinspektionen, Niklas Arvidsson, KTH, Björn Segendorf, Riksbanken, Dusan Stojanovic, True Global Ventures.
  • 15.10 Slutord - Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef Innovation och grön omställning, Tillväxtanalys


Anmälan har nu stängts.
Länk för att ansluta till webbinariet skickas ut till alla anmälda den 27 februari.

Vill du efteranmäla dig? Kontakta peter.svensson@tillvaxtanalys.se


Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev