Herobild

Hur kan svensk klimatpolitik bli mer kostnadseffektiv?

Är det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv nationell klimatpolitik? Hur samspelar de nationella målen med mål på EU-nivå och globalt? Och på vilket sätt skulle skogs- och marksektorn kunna bidra till en kostnadseffektiv klimatomställning?

Den 23 augusti 13.00 bjuder Tillväxtanalys in till ett seminarium för att diskutera den svenska klimatpolitiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I samband med seminariet släpper vi rapporten ”Mål och medel i klimatpolitiken”.

Rapporten är på uppdrag av Tillväxtanalys skriven av Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet, Bengt Kriström professor i naturresursekonomi och Tommy Lundgren, professor i nationalekonomi, båda vid Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten beskriver och analyserar klimatpolitikens utformning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt ger förslag på hur den kan bli mer effektiv.

Rapporten är en delstudie som redovisas inom ramen för myndighetens arbete med att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

I rapporten lyfter författarna fram en rad förslag som kan bidra till att Sverige når klimatmålen till en för samhället lägre kostnad. Bland annat förslås att den svenska klimatpolitiken bör fokusera än mer på samarbete med andra länder samt harmonisera mer med EU:s uppsatta mål.

Vi avslutar seminariet med ett panelsamtal med John Hassler, professor i nationalekonomi och Magnus Nilsson, miljökonsult.  

Välkommen att delta på plats eller digitalt!

Medverkande

Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Magnus Nilsson, miljökonsult
Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef Tillväxtanalys

Frågor om seminariet?

Kontakta Thomas G Pettersson Westerberg

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev