Vilken effekt har den Europeiska regionala utvecklingsfonden för svenska företag?

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en viktig del i det europeiska arbetet för att stärka en hållbar och regional utveckling. I Sverige har ERUF genomförts i åtta regionala och ett nationellt program under perioden 2014–2020.

 

Den 6 oktober klockan 13.00 bjuder Tillväxtanalys in till ett webbinarium där de långsiktiga effekterna av de företagsstödjande insatserna presenteras. Några av frågorna som kommer lyftas på webbinariet är:

  • Vilka företag deltar i ERUF insatser och vad skiljer dessa företag från andra i samma bransch
  • Ger insatser via strukturfonderna tillväxt och ökad konkurrenskraft för små-och medelstora företag?
  • Finns det regionala skillnader i effekter? 

I samband med webbinariet publicerar Tillväxtanalys fyra rapporter som ingår i regeringsuppdraget myndigheten fick 2020.  

Vid webbinariet presenterar Torbjörn Danell, analytiker på Tillväxtanalys, resultat och rekommendationer från utvärderingen. Medverkar gör också Jonas Månsson, professor i Industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola och Anna Löfmarck, seniorkonsult Ramboll, för att ge sina reflektioner kring insatsernas betydelse för regional utveckling och hur programstödet skulle kunna utformas framöver.

Medverkande

Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Torbjön Danell, analytiker, Tillväxtanalys
Jonas Månsson,  professor i Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola
Anna Löfmarck, seniorkonsult, Ramboll

Välkomna!

Frågor om seminariet?

Kontakta kommunikation@tillvaxtanalys.se

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev