Restaurang under pandemin

Delar av svenskt näringsliv drabbades hårt av coronapandemins effekter. Flera ekonomiska stöd till svenska företag sattes därför in. Men hade alla företag samma möjligheter att ta del av stöden? Vilka branscher fick mest? Och hur påverkades konkurser och sysselsättning av stöden?

Tillväxtanalys bjöd in till ett seminarium den 17 januari för att diskutera hur de statliga stöden fungerade under pandemin.

I samband med seminariet släpptes rapporten ”Företagsstöd under pandemin – lärdomar inför framtida kriser”. Rapporten visar bland annat att det statliga korttidsstödet räddade cirka 40 000 jobb under 2020. Många företag upplevde att stöden var positiva, men att det hade behövts enklare ansökningsprocesser och snabbare utbetalningar.

Magnus Gustavsson, analytiker vid Tillväxtanalys, presenterade rapporten, som är en del av det regeringsuppdrag som Tillväxtanalys fick 2021. Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys gjort flera analyser och utvärderingar.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om vilka effekter de statliga stöden hade för svenskt näringsliv och vilka lärdomar som finns inför kommande kriser.

Medverkande:
Laura Hartman, chefsekonom, LO
Magnus Gustavsson, analytiker, Tillväxtanalys
Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskola, Linnéuniversitet
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys
Peter Frykblom, chefsekonom, Tillväxtanalys ( moderator )

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev