Någon betalar med betalkort

Ekonomiska kriser, näringslivets strukturomvandling och studsmatteekonomi

Den 27 september bjöd Tillväxtanalys in till den första delen i den digitala seminarieserien Ekonomiska kriser - i tid och rum.

Ekonomiska kriser, näringslivets strukturomvandling och studsmatteekonomi var rubriken för det första seminariet i höstens serie.

Praktisk information

När: 27 september 13.00-14.00
Var: Digitalt via Zoom
Medverkande: Lars Persson, professor, Institutet för näringslivsforskning
Moderator: Peter Frykblom, chefekonom, Tillväxtanalys

Tillväxtanalys seminarieserie om ekonomiska kriser

Under hösten bjuder Tillväxtanalys in till seminarieserien Ekonomiska kriser - i tid och rum för att lyfta fram och diskutera hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället. Seminarieserien tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och belyser kriser ur framförallt två perspektiv:
- Vad kännetecknar en ekonomi med hög motståndskraft? Hur kan vi uppnå en sådan ekonomi och vilka avvägningar innebär detta?
- Vilka effekter på svensk ekonomi och svenskt näringsliv har vi sett i tidigare kriser och hur kan vi hantera dessa?

Höstens seminarier

 • 19 oktober klockan 13.00
  Industrins sårbarhet för globala leveransstörningar – en fallstudie av coronapandemin
  Håkan Nordström, ekonomi Dr och analytiker, Tillväxtanalys
 • 25 oktober klockan 13.00
  Ekonomiska kriser: vad vet vi om orsaker och effekter i det långa förloppet
  Lars Magnusson, professor emeritus, Uppsala universitet
 • 17 november klockan 10.00
  Resilienta regionala ekonomier
  Martin Henning, professor, Göteborgs universitet
 • 6 december klockan 13.00
  Paneldiskussion


Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev