Publikationer

Rapport Här redovisar Tillväxtanalys resultat, slutsatser och rekommendationer från en genomlysning av en frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling och/eller genomförande – ett ramprojekt.

Statistik redovisar den löpande statistikproduktionen på årsbasis. 

PM kan innehålla en utvecklad analys eller utvärdering, med metodbeskrivningar och diskussioner och en mer utförlig redovisning av resultat.

WP Under rubriken working paper presenteras forskningsuppsatser som utgör underlag i våra ramprojekt.

Svar direkt Från och med den 1 januari 2017 sker inga nya publiceringar i serien Svar direkt.

Tillväxtanalys rapporter finns endast i pdf-format på hemsidan. Det går alltså inte att beställa tryckta exemplar.

Prenumerera på alla våra publikationer via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller

anmäl dig till vårt nyhetsbrev här