Japan och Sydkorea

Kortrapporter från kontoret i Tokyo.