Publicerad 21 december 2009

Personbilar i Kina

– marknad, produktion och politik

År 2009 kommer Kina sannolikt att bli både världens största personbilsproducent och -marknad. År 2008 passerade Kina USA vad gäller antalet tillverkade personbilar och förväntas inom kort gå om Japan som hittills varit världsledande. Under första kvartalet 2009 passerade man för första gången USA, som hittills varit störst vad gäller antalet sålda personbilar.

  • Kinas bilproduktion och marknad har alltid omgärdats av omfattande politiskt intresse och inblandning. Regeringen pekade tidigt ut bilindustrin som en prioriterad ”pelarindustri” som skulle fungera som draglok för Kinas övergripande industrialisering. • Kina har ett stort antal små och finansiellt svaga biltillverkare. Kinas regering uppmanar därför landets biltillverkare att gå samman för att kunna möta konkurrensen från utländska producenter.
  • Kina har siktet inställt på att bli världens största fordons­exportör. Fordonsexporten överstiger redan idag volymmässigt importen. Samtidigt har importen ett högre värde än exporten. Enhetsvärdet på exporterade fordon är betydligt lägre än värdet på de fordon man köper in från andra länder. 
  • Det största problemet för kinesiska exportframgångar i dagsläget är bristande kvalitet, inte minst vad gäller säkerhetsaspekter. Det finns även problem vad gäller innovationsförmågan i den kinesiska bilindustrin, liksom i kinesiska samhället i stort.
  • Sedan Kina gick med i WTO har landet tvingats att delvis avreglera bil- och fordonssektorn. Många icke-tariffära handelshinder som bl.a. har att göra med samriskföretag och egna standarder, kvarstår dock. Särskilt kravet att ingå samriskföretag uppfattas som problematisk av utländska biltillverkare då de därigenom avhänder sig viss kontroll till en konkurrent.
  • I finanskrisens spår har stimulanspaket för 13 ”nyckelindustri­er” tagits fram. En av dessa omfattar fordonsindustrin. Förutom  exportrabatter, bidrag till FoU, etc., planeras en genomgripande omstrukturering av industrin. De största kinesiska biltillverkarna kommer även att få rena subventioner. 
  • Kina gör en strategisk satsning på miljö och hoppas inom tre år tillhöra världens ledande producenter av el- och hybridbilar. Siktet är att under perioden 2008 till 2011 gå från 2 000 tillverkade el- och hybridfordon till en halv miljon. Man satsar också betydande resurser på att forska kring alternativa drivmedel. PER
  • Svenska biltillverkare kommer inte heller i framtiden ha någon möjlighet att priskonkurrera med kinesiska tillverkare. Avgörande blir istället hur man lyckas utveckla kärnområden som säkerhet, design, miljö och kvalitet. Idag satsar Kina främst på enkla och billiga miljöbilar. På sikt kommer dock även Kina att vilja ta sig in i dyrare marknadssegment.