2011-11-04

Tyskland satsar på högre utbildning och forskning i Indien

Tillväxtanalys har, i ett antal rapporter, studerat hur andra länder jobbar med främjan­deaktiviteter kring högre utbildning, i syfte att attrahera studenter till respektive land.

Tyskland har aldrig identifierats som en särskilt aktiv part inom detta område, i Indien är de dock synnerligen aktiva.

Denna rapportering ingår som en del i Tillväxtanalys allmänna bevakningsuppdrag.

Notisen hänvisar till rapporten “Analysis of India’s S&T Research Capabilities and International Collaborative Strength, particularly in context of Indo-German Collaboration, 2004-09” som publicerades 3 november, 2011.

Läs hela notisen här Pdf, 67.8 kB.