2012-01-11

Life Science, sjukvård och forskningspolitik USA – senhösten 2011

Rapporten är en sammanställning av det som hänt i USA inom Life Science, sjukvård och forskningspolitik under senhösten och ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har utpekat i sin instruktion.

Författare är Sofie Björling vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C.

Läs rapporten Pdf, 50.6 kB.