2012-01-25

President Obamas State of the Union-tal 2012

Den 24 januari 2012 höll President Obama sitt tredje traditionsenliga State of the Union-tal inför en samlad kongress och miljontals amerikaner hemma i TV-soffan.

Följande är en kort sammanfattning av vad presidenten sa av relevans för Tillväxtanalys bevakningsområden.

Läs sammanfattningenPDF