2012-02-13

Energieffektivitet i Kinas femårsplan

Den här kortrapporten är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning och redogör för implementeringen av Kinas senaste femårsplan inom området energieffektivitet. Syftet är att ge en aktuell och förhållandevis detaljerad bild av strategier, åtgärder och utmaningar för ökad energieffektivitet i Kina.