2012-02-17

Obamas föreslagna forskningsbudget för 2013

I mitten av februari presenterade President Obama sitt förslag till budget för budgetåret 2013, som ska börja 1 oktober 2012. Trots de svår ekonomiska tiderna föreslås en rejäl ökning av forskningsbudgeten, vilket kan tyckas väl optimistiskt.