2012-02-27

Klimat- och energiobservationer från USA – Februari 2012

Denna kortrapport ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion.