2012-03-22

Japans policy för spektrumallokering – staten fortsätter avstå från auktioner men kritiken ökar

Denna rapportering ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion. Formatet täcker aktuella händelser inom policy i bevakningsländerna. Rapporteringen syftar till att synliggöra skeenden med direkt relevans för Sverige, eller av karaktären att lärdomar bör dras för svensk del. Ytterligare
rapportering publiceras på Tillväxtanalys hemsida under ”Hela världen i blickpunkten”.