2012-04-05

Japan-China-Korea Green Technology Forum 14 mars 2012

Som en del av Tillväxtanalys löpande bevakning inom området hållbar utveckling följer här anteckningar från Japan-China-Korea Green Technology Forum i Tokyo.

Rapporten ger en överblick av den diskussion som förs i Japan, Kina och Korea om politik för miljöteknik och olika insatser för att minska utsläppen av klimatgaser. Diskussionen är relevant för Sverige att följa då den kan inspirera till aktiviteter till exempel inom ramen för Regeringens miljöteknikstrategi.

Läs rapporten Pdf, 33.4 kB.