2012-04-10

Förändringar i det japanska forskningssystemet

Som en del av Tillväxtanalys löpande bevakning inom forsknings- och innovations­politik så följer här en begränsad snabbrapport kring vad som kan komma bli den mest omfattande reformen av det japanska forsknings- och innovationssystemet sedan år 2001.