2012-04-16

Trepartsmöte mellan EU-Japan-USA en workshop kring sällsynta jordartsmetaller

Som en del av Tillväxtanalys löpande bevakning inom områdena hållbar utveckling och teknisk utveckling följer här anteckningar från trepartsworkshopen EU-USA-Japan om sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Metals – Rare Earths) som hölls i Tokyo, Japan, den 29-30 mars 2012.

Rare Earths är viktiga grundmaterial för ett antal tillämpningar inom elektronik och kraftgenerering. Kinas dominans vad gäller tillgång till lätt brytbara fynd har orsakat en stor oro världen över och bland annat lett till intensifierad forskning och utveckling för att finna ersättningsmaterial.

Läs rapporten Pdf, 30 kB.