2012-05-06

Nytt forskningscenter vid NIH i USA

Kongressen godkände i december 2011 skapandet av ett nytt centrum vid NIH, National Center for Advancing Translational Science (NCATS) .

Inom NCATS kommer själva "pipelinen", som förmedlar laboratorieupptäckter till behandlingar, att beforskas.

Målet är att den ska förbättras och effektiviseras genom att tänka på nya sätt - NIH kallar detta för "disruptive innovation". Flaskhalsar ska identifieras och elimineras. Detta förväntar man sig sedan ska leda till förbättringar och effektiviseringar av hur man går från idé till behandling inom framförallt läkemedelsutveckling.

Läs mer om forskningscentret Pdf, 174 kB.