2012-05-31

Seminarier Tokyo: World Class beyond Toyota och Womenomics

Amalia Nilsson, praktikant vid Tokyokontoret från Lunds Universitet har varit på två seminarier från vilka hon skrivit kortare eventrapporter som går att läsa nedan.

World Class beyond Toyota: Japanese Hidden Champions – Eller hur du blir bäst i klassen utan att synas

Anteckningar från European Institute of Japanese Studies föredrag om ”Hidden Champions” som hölls på Sveriges Ambassad i Tokyo, 24 april, 2012. Eventrapporten ger en överblick av professor Stefan Lipperts presentation av Hidden Champions, eller ”dolda mästare” bland företag. Stefan Lippert är Associate Professor i International Business på MBA programmet vid Temple University, Japan Campus.

Läs mer i eventrapporten Pdf, 28.2 kB.

Womenomics: Unlocking Japan’s Hidden Potential

Anteckningar från Kathy Matsuis föredrag om Womenomics som hölls av For Empowering Women in Japan (FEW) på Wesley Center i Tokyo, 10 maj, 2012. Eventrapporten ger en överblick av Kathy Matsuis presentation av womenomics, och hur Japan kan nyttja den kvinnliga arbetskraften mer effektivt. Kathy Matsui är Managing Director, Chief Japan Strategist, och Co-Head of Asia Economics, Commodities and Strategy Research på Goldman Sachs i Tokyo, Japan.

Läs mer i eventrapporten Pdf, 26.6 kB.