2012-06-21

Initiativ för att skapa koordinerad amerikansk internationell vetenskapsstrategi

Ett nytt förslag inom internationell forskningspolitik, the International Science and Technology Cooperation Act (ISTCA), har lanserats i kongressen med stöd från båda partierna. Förslaget innebär etablerandet av en funktion inom Vita Husets Office of Science and Technology Policy (OSTP), som ska koordinera olika myndigheters och
departements internationella strategier inom vetenskap och teknik.

Enligt initiativtagarna till lagen kommer beviljandet av ISTCA att bidra till att stärka USA:s forsknings­aktiviteter, förbättra den ekonomiska och nationella säkerheten samt stödja landets utrikespolitik. Initiativet stöds av AAAS (American Association for the Advancement of Science), som bland annat publicerar den ansedda tidskriften Science. Eftersom man har kunnat skönja en viss negativ inställning i kongressen vad gäller internationellt forskningssamarbete inger detta initiativ hopp om att en kursändring är på gång, å andra sidan kommer det förmodligen leda till mindre frihet för de olika myndigheterna.

Flera myndigheter som Tillväxtanalys har kontakt med, inte minst National Science Foundation (NSF), har utökat sitt internationella engagemang de senaste åren och är intresserade av samarbete med Sverige inom olika områden. Eftersom ISTCA har stöd från representanterna båda partierna har det stor chans att gå igenom kongressens båda kamrar, men i dagens politiska situation är ingenting säkert.