2012-06-22

National Alzheimer Disease Plan i USA

I mitten av maj lanserades en National Alzheimer´s Disease Plan, en följd av National Alzheimer´s Project Act (NAPA) som blev till lag i januari 2011. Detta är den första nationella planen för sjukdomen och den innehåller målen att sjukdomen ska gå att förebygga och behandla år 2025; behandlingar ska förbättras; stöd för Alzheimer­patienter och deras familjer ska utvecklas; allmänhetens medvetenhet och engagemang ska öka och data om sjukdomen ska förbättras.

Planen bygger på regeringens initiativ att satsa ytterligare medel på Alzheimerforskning. Över fem miljoner amerikaner har sjukdomen och den siffran förväntas dubblera under kommande år. Totalt satsas nu $156 miljoner på investeringar mot Alzheimer, varav $130 miljoner är medel till forskning vid NIH år 2012-13 och ytterligare $26 miljoner går till stöd åt vårdgivare, utbildning och datainfrastruktur. Forskning ska bland annat utföras med målet att identifiera de gener som ökar risken att utveckla sjukdomen, testa terapier, få ut nya behandlingsmetoder till kliniska prövningar snabbare och utveckla databaser.

Ladda ner planen här Pdf, 983.6 kB.