2012-06-26

Debatt över Kanadas nya forskningsbudget

Det har blivit en hel del diskussion i Kanada efter att den kanadensisk regeringen presenterade sin budget för 2012 i våras. I budgeten ingår nya typer av satsningar för att stimulera forskning i företag genom att öka företagens tillgång till kapital. Dessa åtgärder härrör från Jenkins-rapporten, som är en översyn av Kanadas forsknings- och
innovationssystem som presenterades hösten 2011 och som beskrivs tidigare av Tillväxtanalys. Även medel till forskning ingår i budgeten, men kritiker hävdar att regeringens politik leder till för lite finansiering av fri grundforskning och för mycket finansiering av riktade satsningar.