2012-08-31

Global Supply Chains and Rules, 30 aug 2012

Som en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning redovisas här anteckningar från föredragspresentationen av Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) om Global Supply Chains som hölls på Japans Ministry of Economy, Trade and Industry i Tokyo, 30 augusti, 2012.

Eventrapporten ger en överblick av Dr. Patrick Lows presentation av globala värdekedjor, hur de håller på att förändras och betydelsen av att mäta handel i form av value added – adderat mervärde.

Läs rapporten Pdf, 225.2 kB.