2012-10-11

Intryck från CEATEC – Combined Exhibition of Advanced Technologies, 2-6 oktober i Tokyo

Japan har länge legat i teknikfronten på många områden, inte minst inom energi, transporter och infrastruktur. Trots ekonomisk stagnation finns fortfarande starka drivkrafter att utveckla nya tekniska lösningar på samhälleliga utmaningar, inte minst med tanke på den strukturomvandling som väntas inom energisektorn under kommande år.

Ambitionen är att kärnkraften ska fasas ut till 2040 och ersättas i huvudsak med förnybara alternativ samt genom energieffektivisering. På årets CEATEC-mässa visade företagen upp framtidens lösningar för hur denna målsättning kan nås. ”Smarta teknologier” som energistyrningssystem (EMS) för tranporter, byggnader och städer var ett dominerande område. Detta är inte nytt i sig. Vad som dock väcker intresse är hastigheten med vilken teknikutvecklingen sker vilken leder till den möjliga slutsatsen att alla dessa tekniker kommer att ha en stor påverkan av energisituationen i Japan och världen under kommande år.

En viktig fråga att studera närmare är hur de nya styrmedel som införts eller planeras i Japan, till exempel det nya systemet för inmatningstariffer, kommer att påverka teknikutveckling och teknikspridning framöver.

Läs Elsa Thorselius eventrapport härPDF