2012-10-23

Besök på program för e-hälsa vid University of Texas-Austin

Tillväxtanalys besökte den 29 april 2011 det nystartade programmet för utbildning av experter inom e-hälsa vid University of Texas-Austin. President Obamas stora satsningar på e-hälsa inom stimulanspaketet 2009 innehöll bl a möjligheter för universitet att äska medel för att utveckla utbildningar inom området. Man har uppskattat att det behövs c 50 000 personer år 2015 i olika e-hälsorelaterade yrken för att stödja den kraftigt ökade användningen av bl a elektroniska patientjournaler i
framtiden.

The College of Natural Sciences och School of Biological Sciences vid University of Texas-Austin fick i samarbete med sjukhus, föreningar och företag inom e-hälsa bidrag via satsningen på e-hälsa våren 2010. Man utvecklade snabbt ett Health IT Certificate sommarprogram som utexaminerade 54 studenter i augusti 2010. De närmaste åren planerar man längre program och har siktet på att utveckla ett fil kand program inom ämnet.

Programchefen Dr. Leanne H. Field och programkoordinatorn Dr. Diane M. Kneeland berättade för Tillväxtanalys att studenterna som antas till programmet har fil kand inom livsvetenskap eller liknande som bas. De lär sig fundamenten i e-hälsa, arbetsprocesser och projektledning, tillämpad administration av elektroniska patientjournaler, olika sjukvårdsmodeller samt praktisk e-hälsa. Studenterna får träna på sex olika elektroniska patientjournalsystem (EHR) och praktisera på olika arbetsplatser som arbetar med eller inom e-hälsa. Drs Field och Kneeland poängterar att samarbete med företag i branschen är oerhört viktigt för att utveckla de bästa kurserna, träna på de bästa EHR-systemen och även för att öka möjligheterna för de som avslutar sin utbildning att bli anställda. Av de 54 studenter som utexaminerades sommaren 2010 har 92 procent fått arbete. Drs Field och Kneeland är mycket intresserade av kontakt med organisationer som vill utbyta erfarenheter av e-hälsa utbildningar, t ex svenska organisationer.

För mer information kontakta Sofie Björling, Tillväxtanalys Washington D.C