2012-10-23

Näringsdepartementet träffar innovationsdelegation från Indien

Den 13-15 juni besökte Arun Maira, Sam Pitroda och Samir Brahmachari från Indien Sverige. På programmet stod bland annat möte med företrädare för Närings­departementet. Strategier för innovation stod på agendan när två av Närings­departementets statssekreterare, Catharina Håkansson-Bohman och Marita Ljung, den 13 juni tog emot den indiska innovationsdelegation.

Innovationsdelegationen har initierats och planerats av Sveriges ambassad i New Delhi och Tillväxtanalys kontor i New Delhi och genomförs i samverkan med Indiens ambassad i Stockholm.