2012-11-20

Kärnkraftsfritt Japan – men till vilken kostnad?

Japan förväntas inom kort anta en drastiskt reviderad energistrategi där andelen kärnkraft fasas ut innan 2040. Enligt uppskattning Tillväxtanalys har gjort baserat på officiella beräkningar där målet för utfasningen är år 2030, kommer kostnaderna uppgå till minst 20 200 miljarder yen motsvarande ca 1 690 miljarder svenska kronor. Kostnadsökningar i form av import av fossila bränslen med fokus på flytande naturgas kan redan konstateras.

Viktigt att poängtera är att denna uppskattning varken inkluderar alla kostnader eller eventuella vinster av att investera i förnybar energi, ett uppgraderat energisystem eller en moderniserad elmarknad.

Några faktorer som kommer att ha stor betydelse framöver är hur Japan lyckas med att förhandla priset på flytande naturgas och andra fossila bränslen samt hur snabb utvecklingen av förnybara energikällor kommer att vara.

Denna rapportering ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion.

Denna kortrapport är skriven av Elsa Thorselius, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo.

Ladda ner kortrapporten Pdf, 597 kB.