2012-11-20

Kontraster i FoI- och tillväxtpolicies: Romney vs. Obama

Den sjätte november 2012 väljer USA president. Forsknings- och innovationspolitiken står inte i centrum för debatten, men det finns ändå skillnader i delar av denna slags tillväxtpolitik som kan få genomslag beroende på vem av kandidaterna som väljs.

Kortrapporten är skriven av Rolf Höijer vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Läs rapporten Pdf, 194.2 kB.