2012-11-27

Indiens inställning inför COP18 i Doha

Det 18:e partsmötet under klimatkonventionen (COP18) startade den 26 november i Doha, Qatar. Indien förväntas, tillsammans med G77+Kina, driva på för en ratificering av en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet (Kyoto 2), ökade investeringar från de utvecklade länderna i de existerande institutionaliserade mekanismerna för minskade utsläpp och klimatanpassning samt höjda ambitioner för utsläppsminsk­ningar av Annex I-länderna mellan 2013-2020.

Indien kommer noggrant att avhålla sig från att utrycka sig på något sätt som kan uppfattas som tillväxthämmande. Indisk media och alla politiska partier fortsätter att vara skeptiska till förhandlingarna och anklagar de indiska förhandlarna för att äventyra Indiens intressen. Detta inrikespolitiska tryck illustreras tydligt genom den indiska regeringens tillbakadragande av sitt stöd till Durbanplattformen, i en officiell kommuniké strax efter Durbanmötet.

Kortrapporten är skriven av Arati Davis vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag

Ladda ner rapporten Pdf, 174.1 kB.