2012-12-12

Eventrapport: Så kan nationalekonomin tjäna miljön

Torsdagen den 6 december anordnade Konjunkturinstitutet seminariet Så kan nationalekonomin tjäna miljön.

KI har av regeringen fått uppdraget att, i samråd med Naturvårdsverket, ta fram en årlig miljöekonomisk rapport som behandlar miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. Denna rapport presenterades under seminariet följt av synpunkter från ordförande i KI:s vetenskapsråd KI:s, Runar Brännlund, opponering av Sven Hunhammar klimatchef vid Naturskyddsföreningen och en avslutande paneldiskussion med ytterligare två representanter från KI:s vetenskapliga råd Inge-Marie Gren och Patrik Söderblom. Bland deltagarna fanns representanter från ett flertal departement, myndigheter, organisationer och universitet.

Läs Frida Karlssons eventrapport här. Pdf, 177.9 kB.