2013-01-09

Omvärldsrapporter oktober – december

Tillväxtanalys har sedan januari 2011 haft ett stående uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och i strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Redovisningen är indelad områdesvis och kan laddas ner på följande länkar:

Energi och hållbar utvecklingPDF

Infrastruktur och transporterPDF

Innovation och näringslivsutvecklingPDF

IKTPDF

Livsvetenskaper och sjuk/hälsovårdPDF

Forsknings- innovations- och utbildningspolitikPDF