2013-01-09

Omvärldsrapporter oktober – december

Tillväxtanalys har sedan januari 2011 haft ett stående uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och i strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Redovisningen är indelad områdesvis och kan laddas ner på följande länkar:

Energi och hållbar utveckling Pdf, 252 kB.

Infrastruktur och transporter Pdf, 138.5 kB.

Innovation och näringslivsutveckling Pdf, 136.9 kB.

IKT Pdf, 107.7 kB.

Livsvetenskaper och sjuk/hälsovård Pdf, 173.1 kB.

Forsknings- innovations- och utbildningspolitik Pdf, 189.3 kB.