2013-02-06

Delhi Sustainable Development Summit 2013

Denna kortrapport är skriven av Arati Davis vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.