2013-02-07

Chefen för National Science Foundation (NSF) slutar

Denna kortnyhet är skriven av Sofie Björling vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.