2013-02-07

Nya ministrar för energi och miljöfrågor i USA

Denna kortnyhet är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.