2013-02-11

Brookings föreslår internationella samtal om pris­sättning av koldioxidutsläpp

Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.

Den Washingtonbaserade tankesmedjan The Brookings Institution lanserade i början av februari 2013 en rapport där man föreslår att klimatförhandlingarna kompletteras med internationella konsultationer kring utveckling av mekanismer för prissättning av koldioxidutsläpp.

Läs mer här. Pdf, 48.7 kB.