2013-02-14

USA och EU enas om prioriterade områden för forsknings- och innovationssamarbete

Kortnyheten är skriven av Rolf Höijer vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

EU kommissionen mötte den 2013-02-13 US State Department och andra relevanta organisationer i Washington för ett joint committee möte inom forsknings- och innovationsområdet.

Läs Rolf Höijers sammanfattning här Pdf, 82.9 kB.