2013-02-15

Dr. Krishnaswamy VijayRaghavan ny Secretary vid Indiens Department of Biotechnology

Kortnyheten är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Dr. Krishnaswamy VijayRaghavan har utsetts till ny s.k. Secretary vid Department of Biotechnology [1] som är en del av Indiens Ministry of Science and Technology. Han efterträder Dr M K Bhan som gick i pension i november 2012. Utnämningen till Secretary vid DBT, trädde i kraft den 28 januari i år, och innebär att VijayRaghavan nu är organisationens högste tjänsteman och närmast underställd ministern för vetenskap och teknik, Jaipal Reddy.

Läs mer här Pdf, 60.9 kB.

[1] Department of Biotechnology är ett av tre s.k. departement inom Ministry of Science and Technology. Department of Science and Technology och Department of Industrial & Scientific Research, är de två andra.