2013-03-25

Problem i olja- och gassektorn i Brasilien

En sektor som för närvarande brottas med avsevärda problem är den för Brasilien så strategiska olja- och gasindustrin. Efter de inledande årens "boom", under vilken enorma summor investerats i oljefälten utanför Rio de Janeiros kust, börjar nu entusiasmen mattas och istället ersättas av en allt större försiktighet. Det finns flera orsaker till denna utveckling.