2013-03-25

Sequestration innebär nedskärningar i USAs forskningsfinansiering, men de totala offentliga utgifterna fortsätter öka

Den 1 mars 2013 inföll de väntade nedskärningarna i USA – ’sequestern’ – vilket innebär att framtida federala utgifter, som nu uppgår till runt 3600 miljarder USD, skärs ned med 85 miljarder per år fram till 2022.

För innevarande budgetåret 2013 sker nettoreduktioner, och forskningsfinansieringen skärs med ca 5 %. De totala offentliga (federala) utgifterna förväntas sedan fortsätta öka efter 2013, däremot kan sequestern innebära nettominskningar av den federala forskningsfinansieringen även i det längre tidsperspektivet.

Läs mer om nedskärningarna här Pdf, 194.5 kB.